De Zwitserse orgelbouwfirma Metzler heeft bij het ontwerp voor het in 1967 gebouwde koororgel in de Sint Joriskerk van Amersfoort rekening gehouden met een in een later stadium in te bouwen tweede manuaal in de vorm van een zogenaamd Borstwerk.

In 2018 heeft zich een sponsor (bouwbedrijf Schoonderbeek uit Amersfoort) aangediend waardoor een substantieel deel van het bedrag dat de orgelbouwer nodig heeft om het koororgel te voltooien nu beschikbaar is.

De orgelmaker Bernhardt Edskes heeft  destijds als medewerker bij de firma Metzler in Dietikon(CH) dit koororgel ontworpen en de intonatie verzorgd. Hij wil nu zijn kennis en kunde – in dit specifieke project niet te evenaren – inzetten om een Borstwerk in te bouwen met 6 registers.

Het Borstwerk krijgt in eerste instantie vijf registers, nl. drie fluiten (8, 4 en 2 voet), een Quint 1 1/(bas/discant) en een terts 1 3/5 (bas/discant). Verder wordt er een manuaalkoppel en twee pedaalkoppels aangebracht. Een zesde register (de Dulciaan) wordt nu nog niet geplaatst. Als er genoeg geld is, komt de Dulciaan er alsnog. Bij de recent verstrekte opdracht aan de firma Edskes te Wohlen (CH)  is de Dulciaan 8’ op het te realiseren Borstwek nog gereserveerd. Voor een sluitende financiering van de voltooiing van het koororgel is dan nog € 15.000, – nodig.

U kunt uw zeer welkome bijdrage storten op rekening  NL52 INGB 0008 9898 20 t.n.v. Culturele Commissie Sint-Joriskerk onder vermelding “Koororgel” In het geval van ‘pijp adoptie’ vermelding van de betreffende pijp’ (zie onder)

U kunt ook een pijp van de Dulciaan 8 voet adopteren.

C t/m B                € 250, – per pijp

co t/m bo            €  100, – per pijp

c1 t/m b1             €  75, –  per pijp

c2 t/m f3              €  50, –  per pijp

Bij adoptie van éen of meer pijpen wordt uw (bedrijfs)naam vermeld in het programmaboek van het openingsconcert, bij een gift of adoptie van € 250,- of hoger wordt uw naam of van bedrijf/organisatie vermeld op een oorkonde die onder het  voltooide Metzler koororgel wordt aangebracht.

Tevens krijgt u dan een uitnodiging voor het  ingebruikname concert voor 4 personen en wordt u uitgenodigd  voor een bezoek aan de inbouw van het Borstwerk aan het eind van dit jaar met een uitgebreide toelichting door de orgelbouwer Bernhardt Edskes.

Binnenkort meer informatie over sponsoring!

Donatie uitbreiding Metzler KoororgelJaNee